Urban Villa in Jerusalem

Work Team

Evgeny Nefedov, Alex Polak

Year

2022

Architect

Neuman Hayner Architects