Pa House

Housing

Work Team

Alex Polak, Elena Veselova,
Olga Zhertakova, Evgeny Nefedov

Year

2022

Architect

Pitsou Kedem Architects