Port Penthouse

Client

Pitsou Kedem Architects

Work Team

Olga Zhertakova, Evgeny Nefedov

Year

2022

Architect

Pitsou Kedem Architects